Česky Deutche English Polski русский українською

Reference

Kromě kompletních technologických celků, např.:
Vejprnice - technologická linka pro těžbu a zpracování štěrkopísku
Příšov - technologická linka pro těžbu a zpracování štěrkopísku
Lomnička - technologická linka pro drcení a třídění štěrků

Provádíme samozřejmě i různé rekonstrukce a nové dílčí technologie vřazené do stávajících zařízení, např.:
1) HANSON - Stříbrná Skalice - rekonstrukce OK primeru V7, vč. dopravníku B800/30000 PN
- nové uložení primeru V8, vč. opravy OK
- přeložení vynášecího dopravníku na třídírnu B800/38000 POK1L
Majdaléna - výroba a montáž dopravníku (nábřežní sekce) B800/30000POK2L - prodloužení a nové uložení haldovacího dopravníku B800/29000POK1L Chevron - demontáž expedičního dopravníku na železniční vagony B650/60000POK2L, jeho rekonstrukce a zpětná montáž na nové místo v lokalitě provozu Majdaléna
- částečná rekonstrukce haldovacího dopravníku B1000/80000POK2L
Planá nad Luž. - výroba a montáž haldovacího dopravníku B650/50000POK2L
Nemojov - rekonstrukce dopravníku B800/50000POK2L a jeho montáž za sec.drtičem, výroba a montáž natáčecího haldovacího dopravníku ve výšce 10m B650/40000POK2L
2) TARMAC Liberec - Pamětník - v rámci servisní smlouvy různé rekonstrukce mobilních třídiček
3) VLTAVSKÉ ŠTĚRKOPÍSKY Zálezlice - dodávka a montáž dopravníků B800/160000PN B800/150000PN B800/350000PN - dodávka a montáž sedimentační vany vč.úpravy dopravníků - dodávka a montáž mobilního (pojízdného) dopravníku B650/50000POK1L
s hydraulicky nastavitelnou výškou výsypu - dodávka a montáž semimobilní násypky 30 m3, vč.vynášecího dopravníku
4) ELSNIC POSTOLOPRTY - rekonstrukce 2ks bubnových praček
- rekonstrukce KD60
5) ECOREC Prachovice - dodávka a montáž dopravníků B650/30000PN , B650/40000PN (zakrytovaných)
6) BAK Hradec Králové - dodávka a montáž dopravníku B1200/12000PN pro dopravu odlitků, technologická linka pro dopravu slévárenských písků
7) LOMNIČKA - výměna třídičů VTN
- dodávka a montáž repasovaných kruhových zásobníků
- opravy vynášecích dopravníků do zásobníků
8) H+H Most - dodávka a montáž kompletní pásové dopravy (10ks dopravníků), vč. násypek a zásobníků
9) BES Benešov - Mladovice - rekonstrukce 8ks dopravníků
- dodávka a montáž 3ks dopravníků
- rekonstrukce třídiče VTN 1,5x4/2, vč. dodávky kompletní nové OK
- rekonstrukce (zesílení OK a zvýšení průjezdného profilu) řadových zásobníků
- rekonstrukce třídiče HT 1,5x4/2 vč.nových skluzů a opravy OK
10) AB-Technology Zlín - výroba lomeného hrabičkového dopravníku B650/12000POK
11) GZ Sand - Kluk - výroba a montáž 4ks plovoucích dopravníků B800/25000POK1L
12) ZD Ovčáry - výroba a montáž plovoucích doparvníků B650/25000POK1L
13) Destro Kladno - výroba a montáž dopravníku B1000/25000PN
14) KVK Lánov - výroba a montáž dopravníku B800/12000PN1L,
haldovacího dopravníku B650/25000POK, výměna a montáž drtičů vč. nových podpěrných OK
15) Písník Lípa - výroba a montáž pojízdného haldovacího dopravníku B650/25000POK
16) Lasselsberger - Halámky - pozemní pásový dopravník B1000/400m POK2L
17) Hartl Drtiče a Třidiče - mobilní třidička, dehydrátor, pračka
18) Silnice Čáslav - kompletní třídící linka na tankovém podvozku
19) ZOD Zálabí (pískovna Ovčáry)
repase třidiče VTN 1000/3000
výroba a montáž B500/3000 PN, B650/6000 PN, B800/15000 PN
20) Dotec Energo International, s.r.o. provozovna Jindřichův Hradec
výroba a montáž B500/6000PN, B500/12000 s otočným výsypným ramenem
21) AB-Technology (Unitherm, s.r.o. Jablonec nad Nisou)
výroba a montáž B500/12000 PN, B500/8500 PN, B500/3800 PN, B500/3300 reverzní PN, B500/4100 kluzný PN, 2x B500/1250 PN, lomený dopravník B650/9800 pod úhlem 50st.
22) AB-Technology (slévárna Heunisch Brno)
výroba a montáž B800/11000 PN, dopravníkový podavač 2x B1000/4800 PN, shrnovač materiálu na dopravníkový pás 2x
23) ALHOZD
příhradové plovoucí dopravníky (pro pískovnu Polešovice)
B800/24710 POK 2L, B800/23600 POK 2L, B1000/26000 POK 2L, B800/6615 PN - vše provedení ZN (výroba dle dokumentace fa. ALHOZD)
24) Mencl Guss, s.r.o. výroba dopravníků
B500/8500PN, B500/9500PN, B650/5400 reverzní PN, B650/10000PN,
podavače B650/4700, B650/3200, B650/3750 + shrnovací pluhy na dopravníky
25)kamenolom Studenec
demontáž staré technologie, výroba a montáž nových DP B650/11000 PN, B800/33000 POK 2L
26) Philip Morris International - SERVISNÍ PRÁCE NA TRANSPORTNÍ TECHNICE
27) Lom Rožmitál
Demontáž starých třidičů. Montáž nového třidiče vč. úpravy a nastavení stávajících dopravníků. Úprava střechy třídírny.
Kromě výše uvedeného provádíme mnoho menších akcí podobného charakteru.

Panuškova 744 | 582 91 Světlá nad Sázavou | tel./fax +420 569 456 905 | mob.:+420 603 198 061 | e-mail: info@amgpicha.cz

Developed by Michal Kandr