Česky Deutche English Polski русский українською

Korečkové dehydrátory

Jsou zařízení na odlučování vody ze štěrkopísku (frakce 0–2 mm až 0–22 m) nebo materiálu s větším podílem jemných frakcí. Korečkové dehydrátory šnekové (pokud odplavitelné částice nepřesahují 5 %) slouží zároveň jako pračky písku.

Korečkový dehydrátor Korečkový dehydrátor
Korečkový dehydrátor

Panuškova 744 | 582 91 Světlá nad Sázavou | tel./fax +420 569 456 905 | mob.:+420 603 198 061 | e-mail: info@amgpicha.cz

Developed by Michal Kandr